کاشت مو

کاشت مو به روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬

۴
(۳)

ﭼﺮا ‫ﺑﺮای ‫ﮐﺎﺷﺖ ‫ﻣﻮ ‫از ‫روش ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ‫ﮐﻨﯿﻢ؟

‫اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ ‫از ‫ﭘﺎﺳﺦ ‫ﺑﻪ ‫اﯾﻦ ‫ﺳﻮال ‫ﺑﺎﯾﺪ ‫ﺑﺪاﻧﯿﺪ ‫اﻣﺮوزه ‫ﮐﺎﺷﺖ ‫ﻣﻮ ‫ﭼﺎﻟﺶ ‫ﺟﺪﯾﺪی ‫ﻣﯿﺎن ‫ﻣﺮدم ‫ﺷﺪه ‫اﺳﺖ. ‫ﻫﻤﺎن‫ﻃﻮر‫ﮐﻪ ‫ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ‫وﺟﻮد ‫ﻣﻮ ‫در ‫ﺟﺬاﺑﯿﺖ ‫اﻓﺮاد ‫ﻧﻘﺶ ‫ﺑﺴﺰاﯾﯽ ‫دارد ‫و ‫ﺑﺮ ‫روﺣﯿﻪ ‫و ‫اﻋﺘﻤﺎد ‫ﺑﻪ ‫ﻧﻔﺲ ‫اﻓﺮاد ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ‫ﮔﺬار ‫اﺳﺖ‪.‫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ‫ﺳﺎﻋﯽ ‫ﺑﻪ ‫ﻣﻨﻈﻮر ‫آﺷﻨﺎﯾﯽ ‫ﮐﺎﻣﻞ ‫ﺷﻤﺎ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ‫ﺑﺎ ‫روش ‫ﻫﺎی ‫ﮐﺎﺷﺖ ‫ﻣﻮ ‫ﺑﻪ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ‫روش ‫ﻫﺎی ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ‫ﮐﺎﺷﺖ ‫ﻣﻮ ‫و ﺑﻬﺘﺮﯾن روش ‫ﮐﺎﺷﺖ ‫ﻣﻮ ‫ﯾﻌﻨﯽ ‫اﺳﺘﻔﺎده ‫از ‫روش ‫میکروگرافت ‫ﻣﯽ‫ﭘﺮدازد

‫اﻣا ‫ﭼﺮا ‫روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬؟

مشکل کم مویی یا همان طاسی در زنان و مردان در نواحی مختلف از جمله سر، ابرو و ریش با استفاده از درمان دارویی و طب سنتی نیز انجام می‌شود حتی گروهی پروتز مو را پیشنهاد می‌کنند در صورتی که از آسیب‌های پوستی آن بی‌اطلاع هستند و عموما این روش‌ها نتایج مطلوب را ارائه نمیدهند! در صورتی که این روش‌ها بی‌نتیجه شد، پای ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ به میدان می آید.

روش ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ
کاشت مو به روش ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ

︎تفاوت روش های مختلف کاشت مو

کافیست کمی جستجو کنیم تا روش‌های مختلفی در ارتباط با کاشت مو بدست آوریم، یکی از این روش ها کاشت مو به روش SUTمی‌باشد که در مقایسه با روش‌ FUT، برداشت مو به وسیله هولدرهای اتوماتیک انجام می‌پذیرد نه به روش‌های دستی! در روش SUT نه تنها از تیغ جراحی استفاده نمی‌شود بلکه این عمل بدون داشتن خون‌ریزی و درد می‌باشد و دستگاه‌‌های تمام اتوماتیک با ضریب خطای پایین، عهده‌دار برداشت فولیکول‌های مو هستند.

تفاوت روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ با روش‌های مختلف

تفاوت با روش‌ FUT

در روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬ جداسازی فولیکول‌های مو به صورت تکی است و هولدرهای الکتریکی برای انجام این عمل مورد استفاده قرار میگیرد و دوره‌ی نقاهت کوتاه‌تری دارد، این در صورتی است که در روش Futفولیکول‌های مو به صورت نوار‌های بیضی از پشت سر با تیغ‌های مخصوص جداسازی می‌شود و در این روش دوره‌ی نقاهت، نسبتا طولانی تر از روش میکروگرافت میباشد.

تفاوت با روش‌ SUT

در روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ تعداد ۱۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرافت پیوند زده می‌شود،  این در صورتی است که در روش SUTحداکثر این تعداد به ۲۰۰۰ می‌رسد، همچنین در ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ از هولدر‌های دقیق‌تر استفاده می‌شود که دقتشان بین ۰/۴ تا ۰/۹ است، یعنی مراحل انجام شده بسیار ضریف‌تر صورت می‌پذیرد، این در صورتی است که دقت دستگاه SUTبه مراتب کمتر از هولدرهای ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ می‌باشد.

ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ و چند نکته‌ی مهم

جالب است بدانید روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ به تایید دو سازمان معتبر آمریکایی (FDA) و اروپایی (CE) قرار گرفته و اولین بار در سال ۲۰۰۸ در کشور آلمان ارزیابی گردید و همچنین در کاشت مو به وسیله‌ی ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ امکان پیوند تارهای بیشتری وجود دارد و ظاهری طبیعی‌تر به فرد جلوه میدهد و این فناوری هم‌اکنون در ۲۰ کشور دنیا به‌طور استاندارد انجام می‌شود و کلینیک ساعی در جردن تهران یکی از برترین مراکز کاشت مو به روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ در ایران است.

روش‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬
کاشت مو به روش‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬

︎کاشت مو به روش ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ مناسب چه افرادی است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت کاشت به روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ ، مناسب افرادی است که دچار طاسی ناحیه‌ای یا دائم یا حتی افرادی که ریزش موی بسیار شدید دارند استفاده می‌شود.

این روش مناسب چه افرادی است؟

عموما روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬ برای تمامی افراد قابل انجام و مناسب افرادی است که پشت سرشان دارای موی پرپشت است زیرا در این روش عموما از موهای پشت سر افراد استفاده می‌شود.

روش ‫میکروگرافت‬‬‬ متدی جدید برای کاشت مو

پیشرفت علم پزشکی در بخش ایمپلنت مو، تحولی جدید با عنوان ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬‬ به ارمغان آورد. شاید برای شما جالب باشد ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬ در دهه ۱۹۸۰میلادی شکل گرفت. در این زمان برای نخستین‌ بار، از روش‌های ماکروگرافی برای طبیعی‌تر جلوه دادن نتیجه کاشت استفاده شد.

تا چندی قبل جراحان و متخصصان کاشت مو برای استخراج مو مجبور به ایجاد زخم‌های بسیار گسترده بودند، به نحوی که این زخم‌‌های گسترده نه‌ تنها باقی می‌ماند، بلکه درد‌های این زخم‌ها نیز برای گروهی از افراد غیرقابل تحمل بود.

روش‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬
کاشت مو به روش‬ ‫ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬‬

کاشت مو به روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ در ایران

در ایران دکتر حمیدرضا خراسانی با همکاری یک تیم پزشکی بسیار مجرب و تلاش‌های چند ساله و حضور یافتن در دوره‌ها و سمینار‌های مرتبط با روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ در کشور آلمان و ترکیه موفق به اخذ گواهی رسمی این دوره شدند.

کاشت مو به روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ چگونه است؟

۱)ابتدا در روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ باتوجه به نیاز بیمار برداشت گرافت‌های مو به‌وسیله‌ی هولدر‌های اتوماتیک صورت می‌پذیرد.

۲)در مرحله‌ی دوم آماده سازی انجام می‌پذیرد و چینش گرافت در دستگاه میکرو‌ ایمپلنتر انجام می‌شود

۳) در مرحله‌ی سوم که یکی از مراحل بسیار مهم این عمل نیز می‌باشد کاشت مو در سطح طاس سر، بدون ایجاد هیچ برش و زخم، با استفاده از پانچ های ایمپلنتر در سایز میکرو انجام می‌گردد.

۴) به‌طور متوسط بین ۲تا ۸ساعت این عمل طول میکشد و این روش، ظاهری طبیعی به شما می‌دهد که بسیار مطلوب است.

 

آیا این اقدام برای افرادی که دارای بانک موی ضعیف هستند انجام پذیر‌ است ؟

عموما برای افرادی که بانک موی ضعیفی دارند، برداشت ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬ ترکیبی صورت می‌گردد و لازم است بدانید در چنین مواردی که بانک موی فرد ضعیف است یا سطح طاسی فرد بسیار زیاد است از تکنیک جراحی پلاستیک تریکوفیتیک اسکارلت استفاده می‌شود.

همه چیز درباره‌ی کاشت مو به روش ‫میکروگرافت

در ابتدای این امر با دستگاه‌های مخصوص محل طاسی سر به‌طور کامل بی‌حس شده و برای کاشت گرافت‌های مو به طور کامل آماده می‌شود.

اینک آماده سازی صورت می‌گردد و پیوند مو به وسیله‌ی دستگاه ویژه میکروگرافت انجام می‌پذیرد، در این مرحله نه دردی خواهید داشت، نه مانند سایر روش‌های کاشت عوارض جانبی خواهید داشت.

مزایای کاشت مو به روش ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬

۱) افزایش میزان برداشت از بانک مو

۲) عدم تشکیل اسکار در محل برداشت و در محل کاشت مو

۳) افزایش تراکم کاشت به طور تقریبی ۳برابر روش های دیگر

۴) دوره نقاهت کوتاه

۵) طبیعی‌تر بودن ظاهری رشد سریع مو

ساعی، یکی از برترین مراکز کاشت مو با روش‌های روز دنیا از جمله ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاﻓﺖ‬

باتوجه به اینکه استفاده از روش میکروگرافت نسبت به سایر روش‌های کاشت مو برتری بالاتری دارد ضمن پیشنهاد به انجام این روش، به شما مخاطبان عزیز کلینیک ساعی را معرفی می‌کنیم چرا که این کلینیک یکی از برترین مراکز کاشت مو با متدهای روز دنیاست.


منابع: top doctors, lazeo

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید.

میانگین رضایت کاربران ۴ / ۵. تعداد رای ها ۳

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می دهید.

اگر مطالب ما برای شما مفید بوده است ...

مطالب ما در اینستاگرام را هم دنبال کنید

از اینکه این مطلب نظر شما را جلب نکرده است، شرمساریم.

فرصت دهید مطلب را بهتر خواهیم کرد.

جهت ارتقا این مطلب پیشنهاد خود را در بخش نظرات ارسال کنید.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا