چالش ساعی شو

چهارشنبه آخر هر ماه ساعت ۸ قرعه کشی برگزار میشود

کمپین کلینیک ساعی

ما اومدیم با یک چالش جذاب هیجان انگیز

هر دو هفته به قید قرعه سه نفر برنده یکی از خدمات کلینیک ساعی خواهد شد

شما هم انقدر خوش شانس هستین که برنده ی ما بشین ؟

عضویت در کمپین ساعی شو